NOT A MEMBER?
Sign up
6/12/2016 14:26
+1

Nakties mintys 2

Veidrodyje atsispindi kažkokios būtybės siluetas. Kieno? Mano? Pavargusios juodos akys, žiūrinčios į niekur. Susivėlę plaukai, tartum pertepti aliejumi...
Užsimerkiu. Nenoriu tikėti, kad ta būtybė, tas baisus, gąsdinantis ir kartu keliantis gailestį siluetas, tai ... aš ...
Parklumpu ant kelių. Dar kartą žvilgteliu pro sulipusias blakstienas veidrodžio link.
Tartum storas, sunkus, mirties parverstas gyvūlys, drimbu ant neplautų grindų. Stiklinėm akim žiopsau į guašu išmargintas lubas. Kokios tuomet man atrodė nerūpestingos dienos. Niekas peiliais nevarstė mano širdies. Kasdieną jaučiausi vis laimingesnė, vis gražesnė, geismingesnė. Maniau, kad niekad niekas ...
Suspaudžiu delne laikomą švirkštą. Akys pasruva karčiom, deginančiom ašarom. Pridedu adatą prie venos.
Atrodo mano širdis jau nebeplaka. Neužčiuopiu pulso. Svaigsta galva. Kvepuoti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Ant vokų šoka miegas, o pro akių plyšelius verkia lietus. Galva sunkesnė už akmenį. Mintys nebepanašios į mintis...
Venomis teka narkotikai.
View
...